Partners

iAmsterdam

Partners

Art Rocks

Art Rocks, de grootste Nederlandse muziekcompetitie die kunst en muziek samenbrengt en waarin muzikanten worden uitgedaagd zich voor een track te laten inspireren door kunstwerken en historische objecten uit de collectie van vijftien Nederlandse topmusea gaat van start!

Naar Art Rocks
Gemeente Amsterdam

Amsterdam, de culturele hoofdstad van Nederland, is een kunst- en cultuurstad van wereldformaat. Er zijn voorstellingen, musea, poppodia en kunstenaars in alle soorten en maten, en de stad huisvest een groot deel van de belangrijkste instellingen van het land. Samenwerking en uitwisseling in binnen- en buitenland zijn belangrijk om te zorgen dat onze kunst- en cultuursector blijft groeien en vernieuwen.

Naar Gemeente Amsterdam
BankGiro Loterij

De BankGiro Loterij is dé cultuurloterij van Nederland. We steunen culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed en we werven fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Daarnaast geven wij bekendheid aan hun werk. De BankGiro Loterij wil cultuur bovendien toegankelijk maken voor iedereen in Nederland en is daarom al zestien jaar vaste partner van de Uitmarkt. 

Naar BankGiro Loterij
Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren ze bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer dan 3.500 projecten ondersteund.

Naar Prins Bernhard Cultuurfonds
amsterdam&partners

amsterdam&partners is er voor bewoners, bedrijven, congressen en (inter)nationale bezoekers. Naar al deze verschillende doelgroepen speelt kunst en cultuur een essentiële rol. Amsterdam&partners draagt bij aan een leefbare en welvarende Metropool Amsterdam waar mensen graag wonen, werken, studeren en recreëren. En werkt nauw samen met 950 partners waaronder bedrijven, overheden, culturele instellingen, private partijen en kennisinstellingen.

Naar amsterdam&partners
NTR

Kunst & Cultuur speelt een prominente rol in het media-aanbod van omroep NTR. Onze culturele programmering op tv-, radio- en online-programmering informeert, heeft een gidsfunctie en bovenal: verwondert. Het culturele aanbod van de NTR is breed: van klassiek tot pop en van hoorspel tot korte film. Ook genres als opera, dans en jazz komen aan bod. Ook geven we graag een podium aan jong talent. Al deze ingrediënten komen jaarlijks samen in de Uitmarkt. Daarom zijn wij al jaren trotse mediapartner.

Naar de NTR